Waarom zou je iemand met sociale onhandigheid werk bieden?

Waarom zou je een slimme man met sociale onhandigheid voor de toekomst werk bieden? Dat is een vraag, waar het in mijn bedrijf Nspires en onderzoek om draait! Eén op de 5 mensen worstelt met sociale onhandigheid en bij 50% van de mannen heeft dit een erfelijke oorzaak. De groep mannen die daardoor een label als syndroom van Asperger, ADHD, hoogbegaafdheid en hoogfunctionerend Autisme krijgt opgelegd groeit explosief. Deze mannen zijn hard nodig bij de invulling van de taken en banen voor de toekomst. Ondanks hun toewijding en intelligentie hebben mannen met sociale onhandigheid grote moeilijkheden een betaalde baan of opdracht te vinden. Dat komt, omdat zij door een verkeerde waarneming onvoldoende ‘scoren’ met hun CV, brief of klungelige presentaties. In sollicitatiegesprekken wordt verwacht dat je op de juiste momenten luistert, lacht, korte antwoorden geeft en oogcontact maakt. En dan leggen wij iemand ook nog hypothetische situaties voor ‘Wat als…..’, of nog erger fictieve rollenspelen. Waarbij verwacht wordt dat je binnen 30 secondes een sociaal wenselijk antwoord klaar moet hebben. Zou je een man daarentegen een onderzoeksvraag voorleggen en twee weken een analyse laten verrichten, dan zou de oplossing innovatief zijn. Dan zijn er ook bedrijven en recruiters die heilig in assesments geloven, maar die meten niet het vrije innovatieve denken en aandacht voor detail. Daardoor worden de talenten en vaardigheden bij de werving en selectie volledig gemist. Stel ze worden door hun presentatie wel aangenomen, hoe moet het dan op de werkvloer?

Ondanks hun toewijding en intelligentie hebben mannen met sociale onhandigheid grote moeilijkheden een betaalde baan of opdracht te vinden

 

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt op de werkvloer.

Elke dag van hun leven botsten mensen met sociale onhandigheid tegen onduidelijkheden aan, dus ook op de werkvloer. Je denkt: ‘Doe ik het wel goed’ of gedraag ik mij, zoals het hoort? Sommigen ervaren conflicten en pestgedrag wat kan leiden tot verlies in productiviteit ziekte of zelfs ontslag. Samenwerkingen op de werkvloer kunnen mis lopen door tal van valse aannames. Mensen denken dat als je iemand niet aankijkt en snel spreekt: ‘Hij luistert niet of begrijpt mij niet!’ Terwijl iemand op dat moment overbodige informatie tegenhoudt en denktijd nodig heeft. Ook ontstaat de indruk dat als de werknemer de situaties zakelijk en rationeel bekijkt en zaken op een rijtje zet, hij niet over inlevingsvermogen beschikt. Of kan het door collega’s als arrogant opgevat worden als iemand zijn geduld in een gesprek verliest of op een bedrijfsfeestje door overprikkeling plots vertrekt. Als een jonge man feitelijk waarneemt en eerlijk zegt wat hij ziet en denkt dan krijgt hij het label ‘brutaaltje’ opgelegd.  Vaak maakt hij daardoor geen carrière die hij wenst. Het positieve van sociale onhandigheid is dat zij door dit gedrag een prachtige spiegel voor managers en directies vormen om te leren te zeggen wat je doet en doen wat je zegt! Hoe benut je hun talenten en vaardigheden voor innovatietrajecten?

Stilte en overzicht a.u.b bij werk in uitvoering.

Stilte en overzicht a.u.b. bij werk in uitvoering.

Uit onderzoek blijkt dat ‘herrie’ klacht nummer één is onder alle werknemers, zonder dat leidinggevenden zich daarvan bewust zijn. Herrie en zintuiglijke overprikkeling is van enorme invloed op het welzijn en de productiviteit. Dat kost het bedrijfsleven veel geld. Het werken in een onrustige werkomgeving, zoals in kantoortuinen zorgt dat je je moeilijker kunt focussen bij je werk. Het wordt mooi als creatieve werkomgeving verkocht, maar de inspiratie en concentratie gaan er in rook op. Intelligente mannen met sociale onhandigheid neigen vaak tot perfectionisme, einzelgänger, hard werken en het voortdurend verbeteren van hun aanpassingsvermogen. Respecteer als werkgever ook hun grenzen en arbeidsvoorwaarden als rust (in stilte hard werken) en fysieke afstand (thuiswerken). Ondersteun hen bij het relativeren en visualiseren, omdat dit nodig is om innovatieve zaken uit te puzzelen. Geef in je communicatie aan wat je van hun houding en taken verwacht. Zeg op een directe manier wat je bedoelt, zonder dit met mooie woorden te verpakken. Als alles duidelijk is, vertrouw er dan op dat zij hun taken serieus nemen en deze loyaal en zelfstandig oppakken. Beantwoord vragen met feiten, maar sluit een ‘weerstand discussie’ en een berg aan informatie in het hoofd van je medewerker op tijd af. Dan heb je samen de beste ‘voor wat hoort wat’ deal die jij als werkgever of opdrachtgever je kunt wensen.

Stop met labelen en oordelen en begin met deze jongeren, werkzoekenden, werknemers en ondernemers een kans te geven en te facilliteren in wat ze nodig hebben. Door oog te hebben voor hun talenten en schat aan kennis! Dan verandert je waarneming en zie je wat voor toegevoegde waarde mannen met sociaal onhandigheid kunnen hebben voor de toekomst van jouw bedrijf.

Willy Hazelhorst